Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams Шенкер ЕООД бул. „Европа“ 1А BG – 2227 Божурище (София) тел.: +359 2 9429 100 факс: +359 2 9753 055 e-mail: schenker.bg@dbschenker.com www.dbschenker.com/bg Зоран Лазороски, управляващ директор на DB Schenker в България Zoran Lazoroski, Managing Director at DB Schenker Bulgaria ВСИЧКИ ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ ПОД ЕДИН ПОКРИВ С повече от 25 години успешен бизнес в България и екип от над 360 професионалисти Шенкер ЕООД е един от водещите доставчици на интегрирани логистични услуги, част от глобалната мрежа на DB Schenker. Компанията обработва стотици хиляди пратки годишно и управлява десетки хиляди квадратни метра складова площ в София (Божурище), Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Севлиево. Шенкер предлага на едно място цялостно управление на веригата на доставки, логистични услуги в автомобилния, високотехнологичния и търговския сектор, разработва и реализира на пазара иновативни транспортни и логистични решения. Комбинирайки традиции и дългогодишен опит със създаването на ноу-хау за нови продукти при всички видове транспорт, Шенкер е надежден партньор за своите клиенти, като изпълнява ролята на one stop shop в оферирането на услуги от най-висок клас в сферата на транспорта и логистиката. В световен мащаб компанията разполага с глобална мрежа от офиси в 130 държави, чрез която гарантира сигурност на пратките, прозрачност на процесите и висока ефективност. През 2018 г. Шенкер се фокусира върху разширението на логистичния си терминал в Божурище, като удвоява площта за логистика със стелажна система за съхранение на стоки и разширява зоната за претоварен склад. Чрез стратегически инвестиции в разширението на логистичните си бази компанията отговаря на нарастващото търсене и все по-големите очаквания на клиентите за качество, бързина и гъвкавост на транспортните и логистичните услуги, като се стреми към постоянен растеж, усъвършенстване и внедряване на нови технологии в бизнеса. Schenker EOOD Head office Bozhurishte/Sofia Evropa 1A Blvd. 2227 Bozhurishte, Bulgaria Tel: +359 (2) 942 9100 Fax: +359 2 9753 055 e-mail: schenker.bg@dbschenker.com www.dbschenker.com/bg ALL TRANSPORTATION AND LOGISTICS SERVICES FROM A SINGLE SOURCE With more than 25 years of successful business in Bulgaria and a team of more than 360 professionals, DB Schenker is a leading logistics provider on the Bulgarian market, offering integrated logistics solutions and a wide range of services for land transport, air and ocean freight, contract logistics, multi-modal solutions, warehousing, value-added services, removals and trade-fair logistics. The company handles hundreds of thousands of shipments per year at 10 locations in Bulgaria. DB Schenker in Bulgaria develops and implements innovative transport and logistics solutions for different industries like automotive, consumer and electronics. Combining traditions and long-standing experience with the creation of know-how for new products in all transport modes, DB Schenker in Bulgaria acts as a one stop shop in offering comprehensive supply chain services to its customers. The company is a part of the global DB Schenker network with offices in 130 countries around the world, which ensures transparency and efficiency of all processes. In 2018, DB Schenker in Bulgaria has focused on its latest expansion – in Bozhurishte – where the company has doubled the storage space for logistics and cross-docking operations with an extension to its main logistics terminal in the country. Through strategic investments the company responds to the growing demand and the increasing customer expectations toward quality, speed and flexibility of transport and logistics services. Therefore, DB Schenker in Bulgaria will continue to focus on growth markets, new business opportunities and innovative solutions. 78 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи НАША ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ ПРЕДПОЧИТАН РАБОТОДАТЕЛ И ЛИДЕР НА ПАЗАРА Мениджмънт екип (от ляво надясно): Димитър Димитров – мениджър Бизнес развитие, Галя Начева – ръководител отдел Управление на качеството и процесите, Боян Матуски – ръководител отдел Морски транспорт, Кристина Йовчева – ръководител Финанси и контролинг, Иво Цонев – ръководител отдел Сухопътен транспорт, Катерина Русева – ръководител отдел Продажби, Иван Анастасов – ръководител отдел Въздушен транспорт, Зоран Лазороски – управляващ директор, Цветан Енчев – ръководител отдел Логистика, Лилия Мишева – ръководител отдел Човешки ресурси Като водещ доставчик на логистични и транспортни услуги в България, в Шенкер ЕООД се стремим да отговорим на нарастващото търсене и специфичните нужди на нашите клиенти, като подобряваме и разширяваме инфраструктурата си и оптимизираме процесите, така че да сме побързи, ефективни и конкурентоспособни. Предлагайки иновативни supply chain решения и логистични услуги, ние помагаме на бизнеса да бъде по-успешен. Ето защо в бъдеще ще продължаваме да бъдем надежден партньор за нашите клиенти и да следваме техните желания с всички необходими ресурси. Нашата основна цел е да сме предпочитан работодател и лидер на пазара в предоставянето на услуги с добавена стойност и индивидуални решения, впрягайки в действие както високите технологии, така и безценния професионализъм на хората, които са лицето на компанията ни. Ние осъзнаваме, че служителите ни са нашият най-голям потенциал. Ето защо сме поели ангажимент да осигурим найдобрите условия на труд, сигурно и конкурентно заплащане, оптимална защита чрез допълнително здравеопазване, както и съвременна работна среда. Като отговорен работодател ние се грижим за професионалното развитие и успешното реализиране на служителите си, предлагайки им вътрешни, високопрофесионални обучения, свързани със спецификата на бранша, обслужването на клиенти и развитието на допълнителни умения и квалификации. Освен това служителите ни разполагат с възможността да обменят практически знания и умения както със специалисти в България, така и с експерти в световната мрежа на ДБ Шенкер. Изключително много ценим опита, като същевременно насърчаваме и подкрепяме амбициозните млади хора, търсещи професионална реализация. Нашата утвърдена във времето стажантска програма се фокусира върху придобиването на необходимите практически знания и ценен опит в реална бизнес среда. Успоредно с това Шенкер е една от водещите международни компании, която активно участва в старта на паралелки с дуално обучение в сектора – основа за професионалната ориентация и подготовка на бъдещите специалисти. В бъдеще ще продължим да инвестираме както в подобряване качеството на услугите ни и в разработването на иновативни решения, така и в професионалното развитие на нашите служители, за да можем да отговорим на изискванията на клиентите в силната конкурентна среда, все по-нарастващото влияние на дигиталните технологии и динамично променящия се пазар на труда. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 79

Copied successfully!