Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams «Електронната търговия и работата с единични бройки води до покупка на нови машини и до оскъпяване процеса на пикиране.» – През последната година Транскапитал приключва с изпълнението на важни инвестиционни планове. Разкажете ни за тях. – Интересното при склад 6 е, че ще експериментираме складиране на по-голяма височина – 8 нива на складиране и работа отново с ричтраци с усъвършенствана система за повдигане. Това ни позволявава да постигнем коефициент палетомясто/кв.м 2.4, което от икономическа гледка точка изглежда много добре. Имам притеснения, че пик зоната може да се окаже малка, но съм сигурен, че ще намерим решение и на това. – Какво бихте посъветвали фирмите, които търсят и наемат складови площи? – Бих ги посъветвал да си направят добре сметката и да избират по-близка локация, а не да търсят винаги най-ниската цена. Нека дам пример. Ако съм търговец, който дистрибутира в София, и съм наел склад с по-нисък наем извън София, това означава по 30 – 40 км повече на ден на бус, което при 10 буса на ден прави около 300 – 400 „излишни“ километри. Сметнете тези километри като разход на годишна база, сметнете загубата на време, сметнете по-високите заплати на хората, които трябва да се закарат там… и си направете сметката кое е по-изгодно. Ако фирмата прави основно крос док, където входът и изходът на стоките е на големи камиони, тогава няма толкова голямо значение. Тогава в сметката има значение само работната ръка, която ще трябва да се закара извън София. Ако обаче входът на стоките е на камион, изходът е на бусове или баничарки, важи горното. Така че за компании, които се занимават с дистрибуция, е икономически по-изгодно да имат складове в рамките на града. – Кое е по-икономически изгодно – собствена складова база или склад под наем? – Според мен склад под наем. Казвам това не защото сме в този бизнес, а защото вярвам, че най-накрая човек трябва да прави нещата, които са основният му бизнес. Ако си търговец и продаваш и дистрибутираш, фокусирай се там – да продаваш и да си правиш дистрибуцията, а бизнесът ще си носи наема за склада. Не може всички да разбират от всичко. И по света като модел виждаме, че си има компании, които специализират в складовия бизнес, фокусът им е там, ефективни са и в крайна сметка са добри в това, което правят, и предоставят на останалите един добър продукт. Тоест посланието ми тук е: правете това, в което сте добри. – Какво ще се променя в обслужването и начина на работа в склада все повече с навлизането на електронната търговия? Ще засегне ли това по някакъв начин Вашия бизнес модел? – Навлизането на електронната търговия вече засегна бизнес модела ни. Точно това дискутираме с колегите – как ще подреждаме стелажите в склад 6. Бизнесът се промени много драстично през последните години. Преди около 15 години се работеше основно на палетивход палети и изход палети и малко кашони. Няколко години по-късно изходът стана на кашони и по някоя единична бройка. Днес работим на кашони и много на единични бройки. Това означава, че профилът на днешния клиент е много различен, и това се дължи на електронната търговия. При това положение проблем започва да става зоната за пикиране. Пикинг зоната вече не само че не е на едно ниво, но в новия ни склад 6 няма да ни стигне и на две нива. На места ще правим три нива. А това ще доведе и до покупка на машини, които да могат да обслужват тези нива. При това трябва да се въведе и много строг контрол при подготовката и изпълнението на заявките. Едно е да се работи с 5 реда в заявката, когато продуктите са на кашони, друго е да се работи с 50 реда в заявката от единични бройки. Ще се въведе още едно ниво на контрол. – Накъде ще се развива Вашият бизнес в идното десетилетие? – В идното десетилетие трябва да станем по-ефективни. Технологично не можем да се обърнем – складове от типа на тези на Алибаба и Амазон няма как да направим тук, най-малкото защото в България няма такъв пазар. Това означава, че ще запазим съществуващата материална база, тя си е о’кей. Ще трябва да се реорганизираме вътре във връзка с навлизането на електронната търговия и работата с единични бройки. И трябва да подобрим значително софтуера, за да станем по-ефективни. Иначе ако говорим за десетилетие напред, коренно няма какво да се промени. Пазарът няма да стане кой знае колко по-различен. Общо взето темпото ще върви малко нагоре, но няма да има нищо драстично. 76 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ И ТОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ В ТОЧНИЯ МОМЕНТ Успешният бизнес модел на Транскапитал е изграден на базата на: ❖ предприемачески дух и ноу-хау; ❖ правилна инвестиция в правилния момент; ❖ надграждане и развитие на добрите практики; ❖ предлагане на качествен продукт; ❖ изграждане на дългосрочни отношения с клиентите; ❖ точния екип. В логистичния център на Ботевградско шосе имаме 150 декара земя и общо около 65 хил. кв.м разгъната площ. В строежа на складове и в складовото управление вървим напред не с някакви сложни стратегически ходове, а поетапно, когато съзрем, че има потенциал за развитие. Началото е поставено с покупка на парцел на стратегическо място. Когато имахме всичко, изброено по-горе, единственото, което трябваше да направим, бе да създадем, развиваме и предлагаме качествен продукт. От самото начало идентифицирахме добре бизнеса и клиентите си. Образно казано, влизаме в техните обувки и слагаме нещата директно на масата, т.е. без „дребен шрифт“. Целта ни не е да „изцедим“ клиента, а да получим това, което той с удоволствие ще ни даде, ще продължи да е успешен и така ще се развиваме заедно напред. 1517 София бул. Ботевградско шосе 247 тел.: 02 9424 567, 0888 805 404 e-mail: logcenter@transcapital.bg www.transcapital.bg ЕКИПЪТ Екипът на Транскапитал е над 80 души, от които 65 са складовите работници. На практика 15 души управляват 60 хил. кв.м. При подбора на кадрите най-важният критерий е ценностната им система. Не се държи на предишен опит, защото когато човек има желание да работи, от там насетне всичко е процес на обучение във фирмата. С развитието на фирмата и екипът се развива. Качествените хора се задържат с лично отношение, добро заплащане и възможности за израстване. ENTREPRENEURIAL SPIRIT AND THE RIGHT INVESTMENT AT THE RIGHT MOMENT The successful business model of Transcapital is built upon: ❖ entrepreneurial spirit and know-how; ❖ the right investment at the right moment; ❖ expanding and developing on best practices; ❖ offering of a quality product/service; ❖ establishing of long-term relationships with the clients; ❖ working with the right team. In our logistics center on Botevgradsko Chaussee, we have a plot of 150,000 sq.m, and a total built-up area of 65,000 sq.m. When building warehouses and implementing warehouse management, we move forward not by any complex strategic steps but in stages, when we see a potential for further development. The start is given by the purchase of a plot at a strategic location. When we already gathered everything mentioned above, the only thing we had to do was to create, develop, and offer a quality product. Since the beginning, we identified quite well our business and our clients. Speaking figuratively, we get into their shoes and put everything directly on the table, i.e. not using any “small font”. Our goal is not to exploit the client but to get from him what he is happily willing to give us, thus he will continue to be successful, and this way, we will grow together in the future. TRANSCAPITAL BG-1517 Sofia 247 Botevgradsko Shose Blvd. Tel.: (+359 2) 9424 567, (+359 88)8 805 404 logcenter@transcapital.bg www.transcapital.bg съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 77

Copied successfully!