Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 4004 Пловдив бул. Кукленско шосе 28 Р тел.: 0700 45 145 e-mail: info@frotcom.com www.frotcom.com ПОМАГАМЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ЕФЕКТИВНО АВТОМОБИЛНИЯ СИ ПАРК Frotcom България е представител за България на системата за интелигентно проследяване на превозни средства и управление на автопарка – Frotcom. Нашият софтуер съдържа всички функции, необходими за управлението на Вашия автопарк, независимо в кой бранш работите. Нашата цел е да бъдем в помощ на компаниите да управляват своите автопаркове по лесен и ефективен начин, което води до видимо повишаване на производителността, печалбата и качеството на услугата. Понастоящем Frotcom се ползва от хиляди компании в цял свят за управление на автопаркове и GPS проследяване. Решението е одобрено както от малки, така и от големи автопаркове с над 1000 превозни средства. Компанията ни предлага пълен пакет телематични услуги, включващи монтаж, обучение и поддръжка на всички видове автопаркове – автомобили, микробуси и камиони. Основни функции, които притежава нашата флийт мениджмънт система: ❖ управление на разходите; ❖ отчети; ❖ GPS проследяване на ремаркета и активи; ❖ проследяване на превозното средство и наблюдение на датчиците; ❖ най-близки превозни средства; ❖ планиране на маршрути и мониторинг; ❖ деклариране на пътни такси в Унгария, а скоро и в България. Frotcom BG-4004 Plovdiv 28 P Kuklensko Shose Blvd Tel.: (+359 ) 0700 45 145 e-mail: info@frotcom.com www.frotcom.com Функции за ефективното управление на шофьорите: ❖ автоматична идентификация на шофьора; ❖ анализ на стила на шофиране; ❖ наблюдение на времената за шофиране; ❖ интегрирана навигация; ❖ управление на работната сила; ❖ дистанционно сваляне на данни от тахографската карта; ❖ текстова комуникация с шофьорите. Функции за сигурност: ❖ аларми; ❖ управление на горивото; ❖ аларма чрез паник бутон; ❖ контрол на температурата; ❖ имобилайзер. FROTCOM: WE HELP YOU TO MANAGE EFFICIENTLY YOUR VEHICLE FLEET Frotcom Bulgaria is a representative for Bulgaria of Frotcom – the intelligent vehicle tracking and fleet management system. Our software features every function necessary for the management of your fleet. Our aim is to help companies manage their fleets in an easy and efficient way, which leads to obvious increase in productivity, profitability, and service quality. Today, Frotcom is used by thousands of companies all around the world for fleet management and GPS tracking. The solution has been approved by both small and large fleets of over 1,000 vehicles. Our company offers a full package of telematics services, including installation, training, and support for all types of fleets – cars, vans, and trucks. Essential functions of our fleet management system: ❖ Cost management; ❖ Reports; ❖ GPS tracking of trailers and assets; ❖ Vehicle tracking and sensor monitoring; ❖ Nearby vehicles; ❖ Planning of routes and monitoring; ❖ Toll declaring in Hungary, and soon in Bulgaria. Functions for efficient management of drivers: ❖ Automatic driver identification; ❖ Driving style analysis; ❖ Driving hours monitoring; ❖ Integrated navigation; ❖ Work force management; ❖ Remote download of tachograph data; ❖ Text communication with drivers. Safety functions: ❖ Alarms; ❖ Fuel management; ❖ Panic button alarm; ❖ Temperature control; ❖ Immobilizer. 72 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи СВОБОДАТА ДАВА ПРОСТОР ЗА КРЕАТИВНОТО МИСЛЕНЕ «Насърчаваме служителите си да дават идеи, а не ги ограничаваме в строги рамки.» Винаги ще се стремим да наемаме хора с отлични професионални умения. Но това няма да е достатъчно, ако не работим добре като екип. Работим етично и честно Подборът на екипа при нас започва с изискването хората да са човечни и добронамерени, а не кариеристи, които биха смачкали всичко, за да успеят. Когато имаш добри хора, с тях се работи по-лесно. А като имат желание, можеш да ги обучиш. Трябва малко повече търпение, повече показвания, повече обяснения, повече настояване. Така след известно време имаме изградени професионалисти в това, което правим. Не постъпваме неетично или несправедливо със своите клиенти, колеги, бизнес партньори, доставчици или конкуренти. Фирмите трябва да печелят пари. Вярваме, че това трябва да се случва чрез принос към обществото, а не чрез надлъгване с другите. Не правим компромис с качеството Нямаме интерес да печелим пари, като продаваме решения с ниско качество на фирми, които търсят ниска цена. Вярваме, че повечето клиенти искат висококачествени решения, така че ние създаваме и предоставяме такива. Управлението на автопарка е огромна и динамична сфера. Екипът ни има богат опит, но никога няма да знаем всичко. Ако не сме сигурни за нещо, не рискуваме с грешен отговор. Ще го проучим, преди да Ви отговорим. Не можем да очакваме да правим едно и също нещо отново и отново и да очакваме различни резултати. Учим се от грешките си, за да гарантираме, че няма да ги повторим. Не се преструваме, че знаем това, което не знаем. Мразим рамките, насърчаваме идеите В България може би се разбира погрешно, че мотивацията трябва да е само с пари. Много по-важно е да предложиш на човека да работи в добра среда и да му дадеш свобода да мисли и да действа, а не да е поставен в рамка. Един от мотивиращите фактори при нас е възможността хората да работят в екип, в който няма силно изразени лидери. Няма някой, който да им стои над главата и да ги притиска постоянно за резултати. Насърчаваме служителите си да дават идеи, а не ги ограничаваме в строги рамки. По-скоро всички трябва да са си взаимнополезни. Даваме им свобода да изразят мнение, да бъдат креативни. В много случаи идеите им не проработват, което е нормално, но понякога дават резултат. Тогава този човек е горд, че е креативен – измислил е нещо, което има ефект за фирмата, и всички колеги използват неговия метод или начин на работа. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 73

Copied successfully!