Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 1582 София ул. Подполковник Васил Златарев 44A тел.: 02 814 09 11 е-mail: bgsof@cargo-partner.com www.cargo-partner.com БИЗНЕС МОДЕЛЪТ „АНГАЖИРАМЕ СЕ ЛИЧНО“ „карго-партнер“ ЕООД е част от австрийската компания със същото име, специализирана в глобалната логистика и транспорт на стоки по въздух, суша и вода. Основана през 1983 г. във Виена, днес под знака на „карго-партнер“ работят повече от 3000 служители в 37 офиса от над 130 държави. Първия си офис в България отваря през 2003 г. в София, следват представителства във Варна (2014 г.) и Пловдив (2016 г.), а от началото на юли 2019 г. в столицата отвори врати изцяло нов и модерен логистичен център – iLog. Той е разположен на обща площ от 34 167 кви включва административна сграда, складови халета с обща площ повече от 22 000 палетоместа и жп прелез. Бъдещите планове за развитие на компанията включват увеличаване на логистичните бази, като в изпълнение на тази стратегия „карго-партнер“ ЕООД закупува и съседни имоти (30 708 кв.м). Размерът на инвестиционния план на дружеството е в резултат на постигнатите ръстове и развитие като цяло на „карго-партнер“ в България. В потвърждение на това, през 2018 г. е реализиран оборот от над 40 млн. лева, а обработените пратки са над 32 000. Компанията предлага за своите клиенти широк набор от логистични решения, свързани с въздушния, сухопътния, морския и железопътния транспорт, складирането и дистрибуцията, разнообразни онлайн инструменти за проследяване на пратките и складовите наличности, електронен архив на документи и оптимизиране на комуникационния процес между всички участници в него, митническо представителство, карго-застраховане. Личната ангажираност на служителите спрямо всеки клиент е отличителен стандарт, наложил се в компанията през годините. При това не само в рамката на общоустановеното работно време, а от типа 24/7. Друго задължително условие за успешното развитие на „карго-партнер“ през последните години е всички клиенти и партньори да получават навременна и максимално точна информация от служителите, придружена от професионално консултиране относно най-доброто и приложимо логистично решение във всеки конкретен случай. В допълнение, дългогодишният опит и международното ноу-хау правят „карго-партнер“ предпочитан логистичен партньор не само в Европа, а така също в Азия и САЩ. cargo-partner eood 1582 Sofia, Bulgaria 44A Podpolkovnik Vasil Zlatarev Str. Tel.: (+359 2) 814 09 11 e-mail: bgsof@cargo-partner.com www.cargo-partner.com “WE TAKE IT PERSONALLY” BUSINESS MODEL cargo-partner EOOD is a part of the Austrian company, having the same name, specialized in the global logistics and transport of goods by air, land and sea. The company was established in 1983 in Vienna and today over 3,000 employees in 37 offices in over 130 countries work under the cargo-partner sign. The first cargo-partner office was opened in Bulgaria in 2003 in Sofia, following inaugurations in Varna (2014) and Plovdiv (2016). At the beginning of July, 2019 a brand new and modern iLog logistic center opened its doors in Sofia. It spreads on 34,167 sq. m and includes an office building, warehouse facilities for 22,000 pallet places total capacity and a railway crossing. The future development plans of the company include extending of logistic facilities and in implementing this strategy cargo-partner EOOD buys neighboring plots (30,708 sq. m). The size of the investment plan of the company is a result of the achieved growth and total development of cargo-partner in Bulgaria. In confirmation to that is the 40 mil BGN turnover in Bulgaria with over 32,000 shipments processed in 2018. The company offers to their customers a wide range of logistic solutions for air, road, sea and railway transport, warehousing and distribution, various online instruments for shipment and stock tracking, electronic document archive and optimizing communication process between all parties, customs agency, cargo insurance. The personal commitment of the staff regarding every single customer is a distinctive standard, established in the company throughout the years. And that goes not only during normal working hours but also 24/7. Another obligatory condition for the successful development of cargo-partner in the recent years is all customers and partners to receive timely and completely exact information by the staff, accompanied by a professional consulting on the best applicable logistic solution for every particular case. In addition, the longtime experience and international knowhow make cargo-partner a preferred logistic partner not only in Europe but also in Asia and USA. 68 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ЕКИПЪТ Е НАЙ–ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА карго-партнер В българския офис на „карго-партнер“ работят повече от 120 служители. За немалка част от тях това е първата им постоянна заетост и начало на професионална кариера. Всички те са избрали да трупат опит и да се развиват в утвърдена международна компания. Едновременно с това вратите на фирмата са постоянно отворени за всички, които търсят предизвикателства в областта на логистиката и искат да са част от многоезичен и мултикултурен екип. В „карго-партнер“ България са събрани няколко различни националности, които всекидневно в работата си говорят на над 10 езика. Въпреки технологичния бум, на който сме свидетели през последните години, и все по-сериозното приложение на новите технологии и системи, човешкият фактор е този, който няма как да бъде изместен, вярват в компанията. Сериозното предизвикателство за всички от ръководството на дружеството е не само да открият правилните хора, но и да ги развият и задържат. Затова в „карго-партнер“ постоянно инвестират в обучения, включително международни, социални програми, условия на труд и разнообразни бонусни системи. Водещата позиция в бранша няма как да бъде защитена без предоставянето на професионални, бързи и максимално добри решения за всеки клиент. Това на свой ред не може да се случи без професионален и добре подготвен екип. Когато обаче са налице и двата фактора, тогава утвърждаването като предпочитан работодател и логистичен партньор е гарантирано, при това в условията на изключително динамичен пазар. Досегашният опит на компанията на пазара на труда показва, че най-успешните мениджъри в „карго-партнер“ са не тези, които са привлечени от други работодатели, а служителите, доказали се и утвърдили в самата организация. В допълнение тази наложила се като успешна практика е и отлично средство за мотивация на всички останали служители. Успешното развитие на „карго-партнер“ през последните години по естествен път води и до създаването и предлагането на нови за българския пазар продукти и услуги, свързани с транспорта и логистиката. Разширяването на дейността на свой ред налага утвърждаване на нови модели на работа, стандарти и сертифициране по различни програми. Съвкупността от всичко това предполага още по-сериозно увеличаване на екипа, откриването на нови таланти и утвърждаването на вече избралите „карго-партнер“ като предпочитан работодател на пазара в България. съдържание

Copied successfully!