Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams ПЛАН 22 СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАЗРАСТВАНЕ И ЕКСПАНЗИЯ НА НОВИ ПАЗАРИ ХРИСТО ХРИСТОВ, ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДИСКОРДИА – Г-н Христов, флотилията Ви от товарни автомобили расте с висока скорост и този факт учудва и партньорите, и конкурентите Ви. Как поддържате тези високи темпове на развитие? – Преди да стартираме растежа в транспортната ни дейност, ние имахме натрупани практики от около 20 години и няколко не много успешни опита за подобно разрастване. Имахме и някои добри попадения, които ни даваха известна увереност. Когато желанието и амбицията са големи и не си изгубил търпение и упорство по дългия път, идва момент, в който качествените и количествените натрупвания достигат ниво, от което можеш да реализираш голяма част от потенциала си. Все пак мисля, че ние сме в началото на високите постижения. Когато формирах своята визия и бизнес модел, винаги търсех мащаба и мислено си представях ограниченията и препятствията, които ще се появят. Търсех тяхното решение още в създаването на модела. За някои от тях разбрах, че ще трябва да се преборя на място – когато се случат, или във времето. Но всичко това знаех, че мога да го постигна само с много добър екип. Затова посветих дълго време на формирането на този екип. По-късно моите последователи правеха същото, а днес това продължава в обособен HR отдел. Високите темпове или стандарти на работа не се научават с времето. Тях или ги има в ДНК-то, или ги няма. Екипът на Discordia е подбиран така, че да има необходимите ресурси. «Високите темпове или стандарти на работа не се научават с времето. Тях или ги има в ДНК-то, или ги няма. Екипът на Discordia е подбиран така, че да има необходимите ресурси.» – Кои са основните Ви цели в План 22? – План 22 на два пъти беше актуализиран спрямо промяната на нашите възможности, а преди това самият той послужи за актуализация на план 2020. В последния вариант неговата цел е достигане до 1400 автомобила в края на 2022 г. Но това не е единствената цел на този план. Той трябва да създаде база за последващо разрастване и експанзия на територията на Европа и на част от Азия. Това включва много решения и особено кадрови ресурс за физическо присъствие на най-успешните ни мениджъри на други пазари и успешното пренасяне на културата и ценностите на компанията там. План 22 също трябва да създаде ноу-хау и модел за експанзия на спедиционно-логистичната ни дейност в бъдеще на пазари извън региона на Югоизточна Европа. Успехът на модела в транспортната ни дейност трябва да подкрепя идейно и финансово логистичната ни дейност. – Как успявате да осъществите синергия между целите и резултатите? – Засега невинаги успяваме да осъществим такава синергия. Особено на годишна база. Понякога изпълняваме целите си, понякога ги преизпълняваме, но понякога не успяваме да ги достигнем. Хората сме склонни да търсим причините извън себе си, например в пазарите, в някои от другите отдели или възникнали събития. А истината е, че причините и ключът за решението са в нас самите. Това е сложна материя, свързана с отхвърляне на собствените ограничения и комплекси, и е дълъг и сложен процес на съзряване на личността. Щастлив съм, че в Discordia обсъждаме тези въпроси и променяме собственото си мислене и поведение. – Какви средства планирате да инвестирате и в какво? – До края на 2022 г. планираме да инвестираме около 120 млн. евро, от които 30 млн. евро собствени средства. Основно в нови активи, нови технологии, програми за повишаване на квалификацията и развитие на потенциала, създаване на ноу-хау за последваща експанзия в логистичната дейност, офиси и паркинг пространства, придобиване на транспортно-логистични компании в други страни или с различен бизнес модел от нашия. Надявам се да имаме възможност за инвестиция и в мултимодален проект. Изграждане на IT екип под ръководството на IT директор, чийто избор вече е факт. Но също така средства и много усилия планираме в изграждането на среден управленски мениджмънт, който в момента е в дефицит спрямо темповете, с които се движи компанията. 58 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ПРЕДЛАГАМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ ДОКАЗАН УСПЕХ КАЛИН ПЕТРОВ, ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДИСКОРДИА – Г-н Петров, в успешните бизнес модели инвестициите винаги са свързани с иновации. Кои от Вашите управленски решения смятате за доказано иновативни? – В съвременния свят е задължително за всяка растяща компания да внедрява най-съвременните технологии и решения в индустрията си. Нашият бизнес е свързващо звено между много различни бизнеси. Ние сме най-добри в създаването и развитието на ефективни връзки и това, което ни отличава от останалите, е начинът на свързване и интегриране на тези решения както едно с друго, така и с организацията ни. Стъпвайки върху много такива решения, ние ги адаптираме спрямо нашия модел и ги доразвиваме, за да увеличим ефективността им. Част от решенията, с които много се гордеем, са за анализ, контрол и усъвършенстване на икономията на гориво. „Благодарение на усилията на всеки наш служител успяхме да изпълним плана си да пораснем с над 40% през 2018 г. Устойчив растеж, който постигаме за четвърта поредна година.“ – Спечелихте награда за „Зелена компания“. Какво се включва в понятието „зелена“ и как се измерва направеното от една компания в опазването на околната среда? – Високо ценим тази награда, защото показва, че обществото забелязва и оценява усилията, които правим в тази област. Опазването на околната среда не е постижение или цел, а мисия, начин на мислене и на живот. Нашите служители споделят това и резултатите са плод на усилията както на нашите мениджъри, които избират спецификациите на техниката, която ползваме, създават организацията и дават насоки, за да подобряваме горивната ефективност, така и на всеки един служител, които ежедневно обработват и анализират огромния обем информация, която ни помага да вземаме правилните решения. Но най-вече това е резултат от постоянните усилия на стотиците наши шофьори. С тяхна помощ успяваме да открием максималния потенциал за икономия на всеки камион във флотата ни, а с усилията им – да го реализираме. Постигнатото го измерваме с икономията на въглеродни емисии, която реализират нашите камиони спрямо средния разход на европейските транспортни фирми. Изчисленията ни показват, че икономията на гориво, която всеки наш шофьор реализира всеки ден, води до спестяването на 72 кг CO2 – количество, което се абсорбира от 3 – 4 дървета за цяла година. По този начин цялата ни флота спестява на планетата ни въглеродни емисии, които се абсорбират за 1 година от 850 000 дървета, равни на 17 000 дка гора. Тоест резултатът от нашите общи усилия се равнява на този от действието за една година на гора с размера на 5 – 6 градини като Борисовата в София. – В Discordia знаещите, мислещите и работещите имат шанса да изкачват бързо кариерната стълба. Как ги мотивирате да преодоляват умората и да не намаляват темпото? – В Дискордиа сме се събрали хора, които имат амбициите и възможностите да развият компанията на нивото на водещите компании в Европа. Не са много българските фирми, които могат да предложат на младите хора да станат част от такъв успех. Това ни помага да намираме млади и образовани служители, способни и мотивирани да успяват. За техния избор да се присъединят към екипа ни е важен и фактът, че намират сред нас хора с подобни стремежи. Успешните наши служители се мотивират от все по-високите си постижения. Това ги зарежда и амбицира да си поставят по-високи цели. Инвестициите, които правим в съвременни технологии, тяхното развитие и обучения им помагат да се справят с тези предизвикателства. Най-високото ниво на офис средата, възнагражденията и допълнителните придобивки над средните в България дават възможност служителите да почиват пълноценно и да са максимално концентрирани на работното си място. Мотивационните програми, включително възможността ключовите мениджъри да закупуват акции на компанията, допълнително ги мотивират да чувстват успеха на компанията като свой. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 59

Copied successfully!