Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams УСПЕХИТЕ НАЙ-СИЛНО ЗАРЕЖДАТ ХОРАТА И ИМ ДАВАТ УВЕРЕНОСТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЯНИ ТОТЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ДСВ РОУД как да вземаме решения, за успешен старт, за внедряване на промени и т.н. Най-важното при мен е да намеря отговор на четири важни въпроса: ❖ Къде се намирам? ❖ Докъде искам да стигна? ❖ Защо искам да направя тази промяна? ❖ Готов ли съм да платя цената за това пътешествие? Този начин съм възприел като начин на действие и в служебния, и в личния живот. Отговорите на тези въпроси ми дават увереността да вървя напред и да продължавам след всяка грешка и минипровал. Помагат ми да устоя на всеки отпор и да поема всяка несгода. След като намерим тези отговори, вече е лесно. Концепция, набавяне на ресурси, започване на работа, оценка за необходимост от промяна, настройка и пак отново, докато не постигнем резултатите, които сме искали. «Никога не поставям нереално високи цели за постигане. Предпочитам малките цели, всяка една от които ни придвижва към постигането на желания резултат.» – Г-н Тотев, какво прави една фирма успешна? – Този въпрос е като въпроса за яйцето и кокошката, кое е по-важно или кое е първо. За мен всяка успешна фирма има две неща, които я правят такава: ясна визия за своята роля и развитие на пазара и екип от хора, обединени около тази визия и идея. Според мен и най-добрата идея не може да се реализира, ако нямаш правилните последователи. От друга страна и найдобрият екип не би постигнал напредък, ако няма ясна посока накъде да върви. Ние в ДСВ имаме и двете! – Как изграждахте Вашия бизнес модел? – Интересен въпрос, на който не бих могъл да дам еднозначен отговор. Всеки един бизнес модел се гради на желанието на човека да се развива и променя. Има много страници, изписани за това – Каква добавена стойност предлага Вашият бизнес? – Добавената стойност, която даваме на нашите клиенти, е увереността, че за техните товари се грижи екип от специалисти, които имат опита и знанията да организират поставените задачи. Тази стойност невинаги се проявява в ниска цена или кратък срок на доставка, но в крайна сметка винаги има парично изражение, било то: ❖ в доволен клиент, който поръчва отново; ❖ избегнати неустойки, глоби и престой на хора и техника в производството; ❖ повишена ефективност и качество; ❖ устойчивост на развитието. Невинаги стойността на нашата услуга се проявява в чист вид като оптимизация на транспортните разходи. С някои от клиентите ни инициираме съвместни проекти за направата и внедряването на цялостна концепция, свързана с веригата на доставки и снабдяването, където ефектът се измерва с предварително договорени показатели. 48 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи – Кой от проектите на ДСВ е найиновативен? – Много трудно е да се говори за иновации при транспортирането на стоки. Занаятът има хилядолетна история и всяко нововъведение е добре забравено старо. Иновациите в нашия бизнес са не толкова в това как превозваме стоките, а как администрираме и управляваме този процес. А тук ДСВ е признат лидер на пазара. По този повод бих изтъкнал, че разработената цялостна система по управление на процесите и организацията на фирмата е областта, в която имаме най-успешни иновации. Нямам предвид само компютърните системи, които ни помагат за по-добро управление и ефективност на операциите, а цялостния процес на договаряне, заявяване и проследяване на бизнеса, неговата оценка и прогнозиране. – С какъв софтуер следите, контролирате и анализирате процесите в компанията? – Във фирмата са разработени и внедрени два софтуерни продукта по наша идея, които са доказани с времето – система за управление на складовите процеси и наличности и система за управление на транспорта, в това число националната дистрибуция. Фирмата инвестира значителни средства както в развиването и модернизирането на тези системи, така и в осигуряването на електронна свързаност и достъп до данните през мобилни апликации. Всички тези инициативи са неизменно свързани с изискванията, които поставят нашите клиенти, и вече се налагат като стандарти в пазара на транспортни и логистични услуги. Един от най-важните, стратегически проекти, върху който групата DSV A/S работи, е свързан с разработването и внедряването на нова интегрирана компютърна система, която да отразява както сегашните изисквания на пазара на транспортни услуги, така и да послужи като база за развитието на фирмата през следващите години. За целта се работи с редица световни експерти и визионери в областта, които консултират екипите за тенденциите и нуждите на пазара, в това число от автоматизация, роботизация на процесите, 3D принтиране и други. Тези предизвикателства, пред които се изправят спедиторските и транспортните фирми за решаване през следващите 10 до 20 години, бяха основна тема на мениджърската конференция, проведена тази година. – Как организирате и мотивирате екипа си? – Винаги съм смятал личния пример и увереност за най-добрия мотивационен инструмент. Постигнатите успехи са това, което най-силно зарежда хората и им дава увереност да продължат. Старая се винаги да давам примери с успехите, които сме постигнали през годините, а те не са никак малко. Това, което се опитвам да предам на екипа си, е, че отделеното време в анализ на слабостите е пълна загуба. За мен слабите черти са илюзорно понятие, което зависи от точката, в която си, и пътя, който си поел. В един по-късен етап тези слабости могат да се превърнат в конкурентно предимство. Поставянето на цели пред екипа е много съществен елемент от всекидневната дейност. Никога не поставям високи цели за постигане. Предпочитам малките цели, всяка една от които ни придвижва към постигането на желания резултат. По този начин екипът получава увереност в себе си, себеуважение. Дори да има неуспех, то той е само капка в морето на успеха и се забравя лесно от еуфорията на следващия постигнат успех. Хората започват да вярват в себе си и колегите, а с екип, където има доверие и уважение между членовете, може да се постигне и най-невероятната цел. – Кое Ваше мениджърско решение Ви дава сили? – Не бих могъл да определя мениджърско решение, с което да се гордея. Определено всичките са ценни по свой начин. Добрите решения са довели до успехи, с които мога да се гордея. Убедено мога да кажа, че успехите, които постигам с екипа си, и доверието, което намирам в очите им, ми дават сили. «И най-добрата идея не може да се реализира, ако нямаш правилните последователи. И най-добрият екип не би постигнал напредък, ако няма ясна посока накъде да върви.» съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 49

Copied successfully!