Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams Винаги идвам на работа с желание. Не е имало ден, в който нещо да ми е дотежало толкова, че да нямам желание за работа. При нас понякога се работи денонощно. Особено ако се обади клиент и има проблем, веднага някой отива при него. Винаги се стремя да поемаме повече от това, което можем да направим, за да не губим темпото. Всички наши проекти са супер различни един от друг, защото винаги има различни казуси, които трябва да решаваме. Един пример, наскоро завършихме автоматизиран склад в Тирас, Гърция, при който сложихме и панелите, и системата за управление на трансманипулаторите и други неща по склада. И изведнъж от производителя на трансманипулаторите Schäfer ни съобщават, че са направили грешка – едни от планките, които са ни пратили, не са топлогалванизирани. Веднага намерихме двама производители в Гърция, които за кратко време ни направиха около 13 000 планки, и ние ги сменихме. Това при почти завършена конструкция. Направо къртовска работа, но нямаше как – бизнесът на клиента не търпеше отлагане. Разказвам това, защото този случай показва нашето отношение – щом поемем ангажимент, трябва да го свършим докрай и навреме. Клиентът остана доволен и вече разговаряме за втори негов проект. «Следващата стъпка ще е автоматизация на пикирането.» – Как смятате, че ще се развива Вашият бизнес в следващото десетилетие? – По мое мнение към 2030 г. ще има поне 20 автоматизирани склада в България. Един такъв склад се прави от наш екип за около година. Това означава, че нашата фирма трябва да бъде три пъти по-голяма и ще има пазар за нея. Има една друга тенденция. Това, което се прави в момента като иновация, е автоматизация на складирането. Следващата стъпка ще е автоматизация на пикирането. Правим в момента един такъв проект край Москва с автоматизация на пикирането, който ще спести наличието на армия от хора с колички. Представете си един робот манипулатор, който реди и прави палети със сокове. Тази машина може да се замести от трима души или ако е на трисменен режим на работа – 9 души. Годишната сума, която трябва да се отдели за заплати на тези 9 души, е към 160 000 лв. Приблизително толкова струва и този робот, т.е. той се откупува за 1 година при трисменна работа. – Как обучавате хората за новите технологии? – В нашия бизнес няма училища, където да се учи проектиране и монтаж на автоматизирани складове. Ходим на обучение в заводите производители на тази автоматизирана техника и се учим от опита си от всеки един проект. – Ако сега дойде някой млад предприемач при Вас и каже, че иска да започне собствен бизнес, какво ще го посъветвате? – Най-простият начин – отива в САЩ, вижда на борсата кои са първите 100 фирми, какъв им е бизнесът и гравитира около тях. Но това е рисково, защото може би тези фирми вече са се амортизирали. Борсата обаче е много добър показател за развитие на бизнеса. Може да се провери кои са най-бързо растящите фирми за момента и да се ориентира по техния бизнес. Защото, ако ги хване в началото, тогава и той ще има възможност да се развива. Тоест преди да започне, трябва добре да проучи и да се ориентира на пазара. В никакъв случай да не каже – този печели много защото продава коли, започвам и аз да продавам. Най-грешното е да си загубиш времето да копираш нещо, което отдавна е направено. Трябва да хванеш нещо, което е съвсем ново. – Какво е мястото на софтуера при управлението на фирмите? – Поддържането на най-високо ниво на софтуер е задължително за бизнес модела на фирмата. Не може една фирма да има сериозен бизнес модел и да използва софтуер, писан от Гошо и Пешо. През 1996–1997 г., когато бях управител на машиностроителна фирма, решихме с едно момче да направим софтуер за нашия бизнес. Направихме програмата и като взехме да вкарваме вътре частите на карите, които правехме, тя се срути. Тогава разбрах, че трябва да се купува истински софтуер. Когато купуваш един софтуер, ти не го купуваш заради него самия, а купуваш опита на хиляди фирми, които преди тебе са ползвали този софтуер и са искали доработки, за да го направят надежден и удобен за ползване. Доста години работихме със CRM и ERP Navision на Microsoft. До това лято, когато предприехме нова стъпка в тази насока – внедряваме облачното ERP NetSuite на Oracle, което ще замести досегашния ни бизнес софтуер. Това е платформа, която се ползва от около 60 000 фирми в света. – Какво е Вашето мото в бизнеса? – Ако не може, но много ви се иска, значи може да се направи. Ходи се в зоната, където другите ви казват, че не може. Всичко може, само е въпрос как да го измислиш. 44 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НИ Е МОДЕЛЪТ НА ИНОВАЦИИТЕ STAMH (първоначално име Storact) e създадена през 1998 г. Името ни е абревиатура от Strorage Technologies & Material Handling и то ясно показва основния предмет на нашата дейност. Структура Към момента в STAMH Group влизат фирмите: ❖ STAMH – проектиране, доставка, монтаж, сервиз и цялостен инженеринг на всички видове складови системи. ❖ STAMH-Solutions– внедряване на софтуерни решения за управление на склада (WMS решения). ❖ STAMH-Tech – продажба и сервиз на професионални почистващи машини и индустриално оборудване. ❖ STAMH-Service – монтаж, поддръжка и инспекция на всички видове стелажни системи и складово оборудване. ❖ HYSTER – BG – изключителен представител на HYSTER YALE UK LIMITED, с предмет на дейност продажба и сервиз на кари, складово оборудване и резервни части. Представителства в чужбина От 2012 г. фирмата започва да създава представителства в чужбина. STAMH има поделения в Сърбия, Румъния, Италия, Македония и Русия, а в Австрия е учредено холдингово дружество, което обединява всички тези фирми. Ясна визия за бъдещето Развиваме дейността си по два начина: 1. Разширяваме гамата от предлагани продукти на българския пазар. 2. Правим бизнеса международен, като стъпваме на пазари в други държави. Услугите ни са консолидирани в отделни компании, защото вярваме, че по този начин нашите клиенти ще получат правилния съвет от правилните хора, всеки път. Модел на иновациите Нашият бизнес модел е моделът на иновациите. Иновациите са най-важното и винаги на първо място в нашата дейност. Иновациите в продуктите и услугите, които предлагаме, както и иновациите в системите за управление и софтуера, който ние вътрешно използваме. Това ни прави уникални, помага ни да бъдем на най-високото ниво в нашия бизнес и да правим клиентите си успешни. Вярваме, че само иновативната фирма е конкурентоспособна. Бизнес принципи ❖ Професионализъм ❖ Индивидуален подход ❖ Отговорност ❖ Правилните хора ❖ Респект OUR BUSINESS MODEL IS THE INNOVATION MODEL STAMH (initially founded as Storact) was established in 1998. The name is an abbreviation for Strorage Technologies & Material Handling, and it clearly suggests the core of our activities. Structure Presently, STAMH Group includes the following companies: ❖ STAMH – design, delivery, implementation, servicing, and engineering of all types of warehousing systems; ❖ STAMH-Solutions – implementation of software solutions for warehouse management (WMS solutions); ❖ STAMH-Tech – sales and service of professional cleaning machines and industrial equipment; ❖ STAMH-Service- – installation, maintenance and inspection of all kind of racking systems and warehouse equipment; ❖ HYSTER – BG- exclusive representative of HYSTER YALE UK LIMITED, dealing in sales and servicing of industrial trucks, warehouse equipment, and spare parts. Representations Abroad Since 2012, the company started establishing its representations abroad. STAMH has subsidiaries in the Republic of Serbia, Republic of Northern Macedonia, Romania, Italy, and Russia, while the holding company uniting all of them is established in Austria. Clear Vision for the Future We develop our activities in two ways: 1. We expand the scope of products we offer on the Bulgarian market; 2. We expand our business internationally in entering the markets in other countries. Our services are consolidated in separate companies because we believe that this way, our customers will get the right advice from the right people, anytime they need it. Innovation Model Our business model is the innovation model. Innovations are the most valuable, and they are always in a leading position in our activities. Innovations in the products and services we offer as well as innovations in the management systems and the software we use internally. This makes us unique, it helps us in achieving the highest ranks in our business, and in bringing success to our clients. We believe that no other but an innovative company can be competitive. Business Principles ❖ Professionalism ❖ Individual approach ❖ Responsibility ❖ The right people ❖ Respect 1616 София ул. Панорамен път 38 тел.: 02 9555 64, 02 9555 499 e-mail: office@stamh.com www.stamh.bg STAMH BG-1616 Sofia 38 Panoramen pat St. Tel.: (+359 2) 955 56 42 office@stamh.com www.stamh.bg съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 45

Copied successfully!