Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Magic Called SUCCESS

Magic Called SUCCESS Dear readers, Success has a magical attraction for everybody. There is neither a person nor a business in this world who wouldn’t want to be successful. Everyone has his own definition for success depending on his own beliefs and views of the world. Nevertheless successful people and businesses are always recognizable, and the rest of the world feels them. Thus I’m confident that you will recognize and feel the success emanating from the pages of this book. We were inspired by it during every interview we took with the participants. Why did we anyway decide to prepare and present the book entitled THE BEST BUSINESS MODELS IN TRANSPORT & LOGISTICS IN BULGARIA? Let me start backwards from the end. Why in transport & logistics? Because this is the industry Bulgarian Transport Press is covering as a media for more than 20 years. Because we have witnessed the establishing of the greater part of companies included in this book, we have followed the sometimes turbulent way of their development, and we have repeatedly given account of their many successes. And because we know they are truly successful. Why the best business models? Because any business is developed in accordance with a model. Because, in order to be successful, this model must be flexible, and adapt following the changes in the environment. Because, behind every model, there is an initial creative idea which someone has turned into reality thereafter. And finally, why a book? Because, in a time of quickly drowning posts in social media, we want to leave behind something more long-lasting and valuable. Because we know how much effort, persistence and dedication are needed in achieving success. Because success is not gained in a day but through years of hard work, creativity, perseverance. Just as the writing of a book. I hope that the readers of THE BEST BUSINESS MODELS IN TRANSPORT & LOGISTICS IN BULGARIA will find in this book ideas and models which they could apply and follow, which will inspire them, and make them more successful. Snejina Badjeva Publisher Bulgarian Transport Press 2 the best business models in transport and logistics

Тази магия УСПЕХЪТ Снежина Баджева Издател Българска Транспортна Преса Уважаеми читатели, Успехът е магично привлекателен за всеки. Няма човек или бизнес на този свят, който да не иска да е успешен. Всеки има своя собствена дефиниция за успеха в зависимост от вижданията си и вярванията си за света. Въпреки това успешните хора и бизнеси винаги се разпознават и усещат. Затова съм сигурна, че ще разпознаете и усетите успеха, който лъха от страниците на тази книга. Ние се вдъхновявахме от него при всяко интервю, което правехме. Защо решихме да подготвим книгата НАЙ-УСПЕШНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ? Да започна отзад напред. Защо в транспорта и логистиката? Защото това е браншът, в който Българска Транспортна Преса работи вече повече от 20 години. Защото сме били свидетели на създаването на по-голямата част от фирмите в тази книга, проследили сме понякога турбулентния път на развитието им и сме отразявали многократно успехите им. И защото знаем, че наистина са успешни. Защо най-успешните бизнес модели? Защото всеки бизнес се развива по някакъв модел. Защото, за да е успешен, този модел трябва да е гъвкав и да се променя съобразно промените в средата. Защото зад всеки модел стои първоначалната креативна идея, която впоследствие някой е превърнал в реалност. И накрая защо книга? Защото във времето на бързо потъващите постове в социалните мрежи искахме да оставим нещо по-трайно и ценно. Защото знаем колко усилия, постоянство и отдаденост са нужни за постигане на успех. Защото успехът не се постига за един ден, а с години работа, творчество, упоритост. Също както и написването на една книга. Надявам се, че читателите на НАЙ-УСПЕШНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ ще намерят в книгата идеи и модели на подражание, които да ги вдъхновят и ги направят още по-успешни. най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 3