Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams КОГАТО СЪНУВАШ, ЧЕ ЛЕТИШ … ИЛИ ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ПИРАМИДАТА НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА В тази книга ще прочетете интервюта, в които е скрита мъдростта да ръководиш. Но освен мъдрост, в много от въпросите потърсихме и емоцията на преживяното от мениджърите. Получихме интересни отговори, като един от тях бе избран за начало на тази статия заради емоционалния му заряд: „Когато сънуваш, че летиш, това е сигурен знак за успешен завършек на предизвикателството, което си поел.“ Кой го казва ще ви разкрия в края на статията, тук бързам да споделя, че срещите ни с мениджърите бяха изпълнени с позитивна енергия и възторг от българския предприемачески дух. Някои от тях имат шанса да използват ноу-хау, трупано стотици години в различни държави на глобални компании и да го надградят на българска територия. Други са създали своите фирми в България и камък по камък са градили своята бизнес история. В нея всяко управленско решение има своето място и заздравява пирамидата на успеха. Първите дружества, стартирали веднага след промените у нас през 1990 г., вече са 30-годишни. В книгата представяме и 25-годишни, и 20-годишни, и 12-годишни фирми. Различни по възраст, различни по мащаб на инвестициите, различни по опит и мислене. Общото между тях е, че техните създатели и управители притежават мотивация за дългосрочен бизнес и са убедени, че чрез работата си променят нещо около себе си и вътре в себе си. Иновации и инвестиции По данни на ИКАП България през 2018 г. почти всички дружества в сектора „Транспорт, складиране и пощи“ се класифицират като микропредприятия и реализират около една трета от общия оборот със сходен дял от сумарните активи. Въпреки че малките предприятия в отрасъла наброяват едва около 7%, на тях се падат над 40% от общите активи и оборот. Водещите 30 компании в сектора реализират около 16% от общия оборот, а секторът може да бъде определен като силно конкурентен въпреки изявените неколцина лидери. От гледна точка на рентабилността тенденциите при водещите дружества са сходни с развитието на целия отрасъл, като тук се наблюдава дори малко по-висок спад в печалбите и възвръщаемостта. Инвестициите и оперативната дейност през изследвания период са финансирани предимно със собствени средства. „До края на 2022 г. планираме да инвестираме около 120 млн. евро, от които 30 млн. евро собствени средства. Основно в нови активи, нови технологии, програми за повишаване на квалификацията и развитие на потенциала, създаване на ноухау за последваща експанзия в логистичната дейност, офиси и паркинг пространства, придобиване на транспортно-логистични компании в други страни или с различен бизнес модел от нашия“, казва Христо Христов, управител на Дискордиа. Компанията заема 3-то място в Топ 30 на компаниите по оборот за 2018 г. в сектор „Сухопътен товарен транспорт“. Генералната цел на нийния бизнес модел е висок устойчив растеж на флотата на Дискордиа. Мениджърът вече е влязъл в голямата игра на ключовите играчи в сектора и създава устойчиви стратегии за гъвкавост и адаптивност в динамична икономическа среда. „Едно от нещата, което винаги са ме учили, е, че трябва да имаш иновация. Нямаш ли иновация, рано или късно ще напуснеш пазара или ще си останеш обикновен търговец. В нашия бизнес има и прости, има и сложни системи за складиране. Аз избягах от простите и отидох в сложните. Това беше моята философия. Когато имаш иновативно изделие, си без конкуренция или имаш малко конкуренти. Продаваш ли обикновен продукт, до теб има една камара конкуренти и само си играете с цените. Така че ако трябва да прецизирам нашия бизнес модел, това е моделът на иновациите. Те са водещите в нашата фирма. Винаги се стремим да бъдем на най-високото ниво в нашия бизнес.“ Това са думи на Христо Урумов, собственик и управител на STAMH – компания, която няма да намерите в класациите, но която заема заслужено място в нашата книга, защото нейният екип е реализирал над 1800 проекта на складови системи в България, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Румъния, Италия, Австрия, Русия, Полша, Белгия и Унгария. 32 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи Водещите български компании инвестират в транспортни средства от най-висок клас Лидерство и екипи Да влезеш в голямата игра се изискват мениджърски таланти и сред тях е умението да формулираш цели и дарбата да вдъхновяваш хората да ги изпълняват. Много от проектите в сектора са успешни именно защото фирмите имат силни ръководители и мотивирани служители, които търсят решения, а не доводи да докажат, че задачата е невъзможна за изпълнение. За своя екип Николай Божилов, председател на Съвета на директорите на Юнимастърс Лоджистикс, казва: „Винаги сме се стремили да се отличаваме с нашата вътрешна убеденост, че в индустрията ни няма невъзможни неща. Поемали сме рисковете да инвестираме в логистична инфраструктура и технологии в най-неблагоприятните според анализаторите моментиикономически и финансови кризи, мрачни прогнози за бъдещето и катастрофични сценарии. Поемаме договори с клаузи за „бонус-малус“, защото сме убедени в способностите на нашите специалисти. Ние се вдъхновяваме от невероятните възможности на Индустрия 4.0 за пълна промяна в дизайна и изпълнението на веригите и мрежите за доставка и постоянно изучаваме новостите, с които можем да посрещнем и надхвърлим очакванията на настоящите си и бъдещи клиенти.“ Всички ръководители искат хората им да работят с вдъхновение, да правят повече продажби, да решават проблеми в динамична работна среда. Но как се организира и мотивира екип? „Осигуряваме максимално качество на работната среда. Държим всеки да работи с най-съвременните продукти и техника, за да се чувства добре на работното си място. Приятелската атмосфера е водеща в офиса ни и подбираме хора, които лесно биха се вписали в тази среда. В работата ни доверието е много важно и се стараем всеки да усеща, че може да бъде открит и отборно да се решават проблемите. Изградили сме система на работа, ориентирана към целите. Всеки получава своите и заплащането му е обвързано с тези цели, тоест то е справедливо и отчита цялата свършена работа“, коментира Веселин Стоянов, управител на Транспрес. Янислав Тотев, управител на DSV Роуд, допълва картината: „Това, което се опитвам да предам на екипа си, е, че отделеното време в анализ на слабостите е пълна загуба. За мен слабите черти са илюзорно понятие, което зависи от точката, в която си, и пътя, който си поел. В един по-късен етап тези слабости могат да се превърнат в конкурентно предимство. Поставянето на цели пред екипа е много съществен елемент от всекидневната дейност. Никога не поставям високи цели за постигане. Предпочитам малките цели, всяка една от които ни придвижва към постигането на желания резултат. По този начин екипът получава увереност в себе си и себеуважение.“ Бъдещето – избор в милисекунди Пишейки книгата за добрите практики в транспорта и логистиката, нашият екип отключи у мениджърите асоциацията на спомените и даде началото на смели прогнози за бъдещето. Попитахме Николай Божилов коя е най-важната технология, която може да направи революция във веригата на доставки. „Когнитивните технологии, т.е. изкуственият интелект (ИИ), разбира се. Само той може да свързва и управлява едновременно в синхрон множество транспортни и логистични системи, избирайки най-ефективните варианти в рамките на милисекунди… Затова най-търсените специалисти в целия свят днес са инженерите по машинно обучение и научните работници по проектиране и обработка на „големи данни“. Вече може да ги срещнете в стартъпите и прогресивните логистични компании, които мислят за бъдещето“, отговори визионерът. Тя, революцията, не е далече. Докато много хора спорят дали изкуственият интелект ще постигне и емоционална интелигентност, технологиите хитро променят пазарите и бизнес моделите на компаниите. Мениджърите на всяка от тях следят съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 33

Copied successfully!