Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking От резултатите на 20-те най-големи компании, занимаващи се с куриерска дейност, проличава, че растящите най-много на база приходи реално имат различни пазарни стратегии и ниши, в които се развиват, така че е трудно да бъде извадена единна стратегия, гарантираща успех. Важно е да се отбележи, че приходите на компаниите не се дължат единствено на куриерската дейност, като редица от тях са конкуренти на Български пощи на пазара на универсалната пощенска услуга, предлагат хибридна поща и т.н. Водещите ТОП 5 компании в сектора са Екон Експрес ЕООД, Спиди АД, Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, ТНТ България ЕООД и Рапидо Експрес Енд Лоджистикс ЕООД. Общият им пазарен дял е 65,3% и общо дават заетост на 2725 души. Компания Еконт ЕкспресООД Спиди АД Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД ТНТ България ЕООД Рапидо Експрес Енд Лоджистикс ЕООД Възраст (години) 22 14 28 24 11 Седалище Русе София София София София Пазарен дял (2018 г.) 24,6% 17,3% 12,8% 7,5% 3,1% Средна численост на персонала (2018 г.) 543 1288 391 188 315 Оперативен марж на печалбата 12,26% 11,09% 2,09% 8,14% -3,63% Възвръщаемост от активите 32,32% 8,92% 9,54% 28,42% -10,29% Възвръщаемост от собствения капитал 77,29% 22,15% 19,06% 47,86% – Оперативен цикъл (дни) 24 33 0 60 68 Цикъл на обращаемост на паричните средства (дни) -8 -12 -15 41 21 Задлъжнялост (дълг/общо активи) 0,58 0,60 0,50 0,41 1,00 Бърза ликвидност 1,01 0,92 0,50 2,22 0,69 Като най-рентабилна компания се оценява Еконт Експрес ООД: водеща компания по отношение на генерирани приходи и печалби – близо една четвърт пазарен дял, ефикасно управление на разходите и персонала, висока възвръщаемост от инвестираните средства, висока оперативна ефективност и бърза обращаемост на паричните потоци. Най-стабилна компания е ТНТ България ЕООД: неизменен пазарен лидер и дългогодишна история, допустими нива на задлъжнялост и ниска степен на финансов риск, липса на банкови кредити, достатъчно налични свободни средства за посрещане на текущи нужди. В сферата на транспорта и логистиката ситуацията с изпълнението на поръчките не зависи само от качеството, а и от скоростта. Тъкмо тя е факторът, който отличава този бранш и го прави различен. Благодарение на все по-голямото покритие в световен мащаб, на постоянно разширяващата се инфраструктура в развитите държави и осъществяването на натиск от страна на потребителите стоките да бъдат доставяни в по-кратки срокове, операторите в този сектор са изправени пред големи предизвикателства. За работещите в него индивидуално ориентираните решения ще стават все по-важни, за да се предотврати поддаването на този натиск. За запазването на пазарната позиция както на национално, така и на международно равнище преди всичко трябва да се следва политика с висока степен на ориентация към клиента, както и да се подобряват процесите на развитие на фирмите от сектор „Транспорт и логистика“. 28 the best business models in transport and logistics съдържание