Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking 100 100 50 100 60 52 67 58 83 70 50 Оперативна печалба Нетна печалба Краткотрайни активи Дълготрайни активи Краткосрочен дълг Дългосрочен дълг Собствен капитал 0 50 500 0 В отрасъла се наблюдават и солидни инвестиции в дълготрайни активи, чийто дял в имуществената структура е относително висок. 500 500 400 400 0 300 500 300 200 400 200 100 300 100 0 200 500 0 500 100 400 Цялостната структура на дълга в сектора изглежда адекватна на извършваната дейност и инвестициите. През периода инвестициите са финансирани главно чрез дългосрочни банкови заеми, което води до нарастване на техния дял в капиталовата структура. 4000 300 500 300 200 400 200 100 300 100 0 200 0 100 2016 2017 2018 218 173 202 196 130 134 2016 2017 2018 159 135 113 72 37 39 183 153 162 0 2016 2017 2018 26 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Водещите 20 куриерски компании генерират близо 80% от общия оборот в сектора, като почти всички бележат ръст в приходите от продажби през последните 2 години. Тенденцията на нарастващи приходи и печалби е налице и при водещите дружества, дори в по-висока степен. Наблюдава се подобрение в реализираната от тях рентабилност, но въпреки това нивото є остава малко под средното за сектора. Тенденциите по отношение на инвестиции, имуществена и капиталова структура при водещите дружества са сходни с развитието на целия отрасъл, а степента на задлъжнялост и финансов риск при тях също може да бъде определена като умерена. Отличната оперативна ефективност е налице и при водещите 20 куриерски компании, като се наблюдава и постигнат баланс между търговските парични потоци. Пазарен дял на водещите 20 компании по оборот за 2018 г. в сектор „Куриерски услуги“ 21% 25% 6% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 8% 13% 17% ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД ИН ТАЙМ ООД ЕВРОПЪТ–2000 АД Други СПИДИ АД ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД МИБМ ЕКСПРЕС ООД ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД Останалият сектор Източник: ICAP database ТОП 20 компании по оборот за 2018 г. в сектор „Куриерски услуги“ Компания Оборот 2018 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2017 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2016 г. (хил. лв.) Еконт Експрес ООД 179 586 23,35% 145 586 23,93% 117 472 Спиди АД 126 217 18,12% 106 851 8,75% 98 250 Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД 93 685 72,94% 54 172 22,33% 44 282 ТНТ България ЕООД 54 726 23,58% 44 285 14,43% 38 699 Рапидо Експрес Енд Лоджистикс ЕООД 22 801 25,90% 18 111 24,98% 14 491 МиБМ Експрес ООД 19 292 -1,31% 19 548 -11,82% 22 168 Ин Тайм ООД 16 254 6,97% 15 195 10,53% 13 748 Геопост България ЕООД 10 545 22,46% 8611 41,79% 6073 Европът–2000 АД 7378 30,24% 5665 14,84% 4933 Лео Експрес ЕООД 7210 1,97% 7071 8,30% 6529 Интерлогистика Куриер ЕООД 6661 14,75% 5805 10,19% 5268 Ойрокуриер ЕООД 6176 10,19% 5605 11,92% 5008 Флайинг Карго България ООД 5331 -4,70% 5594 5,99% 5278 Тип-Топ Куриер АД 4350 0,49% 4329 10,77% 3908 Н. Коцев ЕООД 4153 10,33% 3764 6,90% 3521 Стар Пост ООД 3854 -3,94% 4012 -23,46% 5242 Арамекс Интернешънъл Куриър ООД 3327 -2,15% 3400 13,07% 3007 Геники Тахидромики ООД 2903 169,05% 1079 281,27% 283 МЕТО ЕКСПРЕС ЕООД 1982 314,64% 478 262,12% 132 ДОРС-ЕКСПРЕС ЕООД 1976 12,08% 1763 8,03% 1632 съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 27