Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking През 2018 г. приходите от куриерски услуги за страната нарастват с 5% на годишна база. Приходите от куриерски пратки за чужбина заемат дял от 26,5% в общия размер на приходите от куриерски услуги, като в абсолютна стойност са нараснали спрямо 2017 г. с 18,2%. Основен двигател за развитието на куриерските услуги продължава да бъде пазаруването онлайн. По данни на пощенските оператори през 2018 г. приходите от доставката на пратки, генерирани от електронната търговия (за страната и чужбина), са нараснали с 54% спрямо 2017 г. Приходи от куриерски услуги за страната Приходи от куриерски услуги за чужбина 100 100 80 26.0% 24.3% 26.5% 80 60 60 40 74.0% 75.7% 73.5% 40 20 20 0 2016 2017 2018 Източник: КРС 0 Почти всички компании в сектора са микропредприятия, но те реализират около една пета от общия оборот с приблизително една четвърт от всички активи. На трите големи предприятия в сектора се падат повече от половината от сумарните активи и оборот. Брой компании 32 3 2 1263 Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия 24 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Оборот (хил. лв.) 140 933 399 488 111 308 77 527 Микро редприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия Оборот (хил. лв.) 113 463 212 380 64 005 24 181 Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия Общият оборот в сектора бележи сериозен ръст, особено през последната година. 800 800 729 600 800 600 400 600 400 527 467 597 531 647 200 400 200 Оборот Оперативни разходи 200 0 0 2016 2017 2018 Тази тенденция, в комбинация с умерения паралелен ръст на оперативните разходи, води до цялостно повишение в общите печалби. 0 съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 25