Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

40 30 Transport •

40 30 Transport • Warehousing • Ranking 20 50 40 10 30 20 50 50.0% 40 40.0% Рентабилност и възвръщаемост 45.7% 0 10 0 Задлъжнялост и ликвидност 30 30.0% 29.9% 4 30.9% 4.004 3.59 3.52 3.79 20 20.0% 10 10.0% 9.4% 7.6% 13.6% 11.6% 12.3% 2 5.7% 5.7% 3.8% 4.4% 2.002 0.58 0.66 0.58 0 2016 2017 2018 0 2016 2017 2018 Оперативен марж на печалбата Нетен марж на печалбата Възвръщаемост от активите 4 0 100 Дълг/Общо активи Бърза ликвидност Средната степен на задлъжнялост при компаниите не бележи значителна промяна поради липсата 80 на сериозни увеличения в равнището на дълг и остава малко по-висока от обичайното за транспортната индустрия. Нивото на финансов риск в сектора може да бъде определено като умерено на 60 фона на високите наличности от свободни средства за посрещането на текущи нужди. 2 100 80 60 61 85 40 20 0 60 60 64 79 0 100 80 60 Ефективност Оборот на материалните запаси в дни {1} Период на получаване на търговските вземания в дни {2} 40 20 0 3 Въпреки ръста в реализираните приходи от продажби събираемостта на вземанията остава относително бърза. Продължава тенденцията и на забавено изплащане на търговските задължения, което е основният фактор за изключително бързата обращаемост на паричните потоци в сектора. 80 60 63 2 62 2 66- 40 40 20 Цикъл на операциите в дни {1} + {2} Цикъл на паричните потоци в дни {1} + {2} – {3} 0 20 20 0 – 20 0 -20 –21 2 –13 – 40 -40 2016 2017 2018 20 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Водещите 30 компании в сектора реализират близо половината от общия оборот, а при почти всички е налице ръст в приходите през последните 2 години. Общият оборот при тези дружества нараства с по-висок темп от средния за сектора, но и при тях високият дял на оперативните разходи води до спад в печалбите, макар и не толкова драстичен. Логично и при водещите компании се наблюдава спад в средните равнища на рентабилност през последните 3 години, като 2017-а изглежда по-добра от 2018-а от тази гледна точка. През изследвания период при дружествата са налице сравнително високи инвестиции в дълготрайни активи, които са финансирани главно с краткосрочни търговски задължения. Капиталовата структура на водещите компании е балансирана от гледна точка на собствени и привлечени средства, като преобладават дългосрочните източници на финансиране, налице е и значителен ръст в сумата на банковите заеми. Средното равнище на задлъжнялост намалява, но остава малко по-високо от средното за сектора, а степента на финансов риск изглежда в умерени граници. При водещите дружества е налице отличен баланс между търговските парични потоци и типичната за сектора висока оперативна ефективност. ТОП 30 компании по оборот за 2018 г. в сектор „Логистика“ Компания Оборот 2018 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2017 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2016 г. (хил. лв.) Гопет Транс ЕООД 288 323 2,01% 282 651 5,04% 269 101 Шенкер ЕООД 110 279 -9,81% 122 272 15,32% 106 031 Юнимастърс Лоджистикс ЕС СИ ЕС ЕООД 72 007 9,29% 65 887 14,73% 57 429 М и М Милицер И Мюнх БГ ООД 61 212 4,28% 58 697 4,29% 56 283 Жефко България ЕООД 50 620 8,33% 46 726 15,31% 40 521 Карго Партнер ЕООД 40 647 15,50% 35 191 9,54% 32 126 Деламод – България ООД 40 274 28,15% 31 427 20,01% 26 188 Транспрес ООД 36 663 17,36% 31 240 19,03% 26 246 Трансленд ООД 35 394 19,30% 29 668 -3,06% 30 605 Кюне и Нагел ЕООД 31 544 21,40% 25 983 38,81% 18 718 ДСВ Роуд ЕООД 30 533 5,18% 29 028 19,87% 24 217 Сико Спед ЕООД 30 278 152,06% 12 012 – 0 Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД 29 324 -52,36% 61 551 9,13% 56 401 Тива Ком ООД 29 001 6,72% 27 174 18,76% 22 882 Ен-Ти-Зет-Транспорт ООД 26 950 14,90% 23 455 23,95% 18 923 Гебрюдер Вайс ЕООД 26 664 8,43% 24 592 6,85% 23 015 Орбит ЕООД 23 097 26,06% 18 322 20,16% 15 248 Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД 23 073 11,01% 20 785 4,57% 19 876 Джей Ел Фрейт ЕООД 21 277 4,33% 20 393 0,20% 20 353 Браво Спед ООД 21 166 162,31% 8 069 179,98% 2882 Нордстар Лоджистик ООД 19 362 84,15% 10 514 179,55% 3761 Новалог ООД 18 186 86,01% 9777 1,91% 9594 Алог ООД 17 812 5,85% 16 827 32,51% 12 699 Евробул ЕООД 17 044 18,61% 14 370 18,01% 12 177 Етна Карго Транспорт ООД 16 072 9,39% 14 692 4,82% 14 016 Кат България ЕООД 15 554 -6,69% 16 669 0,45% 16 594 Еконт-Транс ООД 12 232 19,24% 10 258 28,23% 8000 Еуроспед ЕООД 11 903 2,91% 11 566 2,67% 11 265 Транскапитал Спед ЕООД 11 684 241,54% 3421 – 0 Ес Ти Ем Груп ЕООД 11 596 46,71% 7904 210,81% 2543 Сред ТОП 5 на компаниите в сектора са Гопет Транс ЕООД, Шенкер ЕООД, Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД, М и М Милицер и Мюнх БГ ООД и Жефко България ЕООД. Най-млада е компанията Жефко България ЕООД, останалите са на пазара над 20 години. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 21

Copied successfully!