Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking В приходите от инфраструктурни такси най-голям е делът на приходите от пътнически превози (49,52%), следван от приходите от товарни превози (48,75%), а най-малък е делът на приходите от изолирани локомотиви (1,73%). Най-много приходи от инфраструктурни такси генерира БДЖ ТП, а най-голям ръст на годишна база се наблюдава при ПИМК Рейл (+ 173,55%). Средно приходите от инфраструктурни такси намаляват с 2,9%. Превозвачи Приходи от инфр. такси 2018 г. Приходи от инфр. такси 2017 г. Изменение 2017/2018 г. (%) БДЖ ТП ЕООД 13 859 240 12 688 003 9,23% БЖК АД 6 291 001 8 186 621 -23,16% Булмаркет – Рейл Карго ЕООД 2 295 274 2 335 264 -1,71% ТБД Товарни превози ЕАД 2 015 918 2 261 113 -10,84% Ди Би Карго България ЕООД 1 837 588 2 016 611 -8,88% Рейл Карго Кериър – България 1 212 254 1 022 547 18,55% ПИМК Рейл ЕАД 260 892 95 371 173,55% Порт Рейл ООД 64 463 77 212 -16,51% Други 28 000 320 28 823 185 -2,85% Общо 55 836 950 57 505 927 -2,90% Източник: НКЖИ Най-голям пазарен дял на база изминати влак километри за 2018 г., както и през предходните няколко години, държи БДЖ ТП (51,4%), следвано от Българска железопътна компания (20,14%) и Булмаркет Рейл Карго (7,89%), като сред тях единствено БДЖ ТП отчита ръст на изминатите влак/ км (+ 4,16%). Сред останалите превозвачи ръст в изминати влак километри отчитат ПИМК Рейл (+ 237%) и Рейл Карго Кериър – България (+ 23%). Пазарен дял на база влаккилометри, 2018 г. 6.10% 4.39% 2.40% 7.68% 7.89% 51.40% БДЖ ТП ЕООД Булмаркет Рейл Карго Ди Би Карго България Рейл Карго Кериър – България БЖК АД ТБД ТП Други 20.14% Източник: НКЖИ Най-голям пазарен дял на база превозени товари за 2018 г. държи БДЖ – Товарни превози (48,74%) следвано от Българска железопътна компания (23,18%) и Булмаркет Рейл Карго (8%), като сред тях единствено БДЖ ТП отчита ръст на изминатите бруто тон/км (+11,23%). Сред останалите превозвачи ръст в изминати бруто тон/км отчитат ПИМК Рейл (+311%) и Рейл Карго Кериър – България (+ 17%). 16 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Пазарен дял на база бруто тон/км, 2018 г. 6.72% 4.66% 1.75% 6.94% 8.01% 48.74% БДЖ – ТП Булмаркет Рейл Карго Ди Би Карго България БЖК ТБД–ТП Рейл Карго Кериър – България Други 23.18% Компания Оборот 2018 г. (хил. лв.) Изменение 2017 – 2018 г. (%) Оборот 2017 г. (хил. лв.) Източник: НКЖИ Най-големи приходи от товарен транспорт генерират БДЖ ТП, БЖК, Ди Би Карго България и Булмаркет Рейл Карго. През 2018 г. най-голям ръст на приходите от продажби спрямо предходната година регистрира Пимк Рейл (+ 269%), следвана от Рейл Карго Кериър – България и Порт Рейл, съответно по 27% ръст на приходите. Средният ръст на приходите от продажби за анализираните компании през 2018 г. е 2%. Изменение 2016 – 2017 г. (%) Оборот 2016 г. (хил. лв.) БДЖ Товарни превози 124 388 14% 109 588 3% 106 234 Българска железопътна компания 37 547 -22% 48 027 26% 37 985 Ди Би Карго България 24 500 -2% 25 078 -20% 31 378 Булмаркет Рейл Карго 21 751 -15% 25 455 000 -5% 26 667 ТБД Товарни превози 16 502 -16% 19 723 106% 9564 ПИМК Рейл 7912 269% 2143 413% 418 Рейл Карго Кериър – България 7654 27% 6044 11% 5459 Порт Рейл 5927 27% 4670 20% 3888 Общо за всички компании 246 181 2% 240 728 9% 221 593 Източник : ICAP database Най-печеливша компания (според EBIT) в анализирания сектор за 2018 г. е ТБД Товарни превози (2,7 млн. лв.), следвана от ПИМК Рейл (1,9 млн. лв.). ПИМК Рейл е и компанията с най-голям ръст на показателя EBIT (657%), а най-голямо намаление на стойността му се наблюдава при Българската железопътна компания. Най-стабилни оперативни печалби за периода има Рейл Карго Кериър – България. Компания EBIT 2018 (хил. лв.) Изменение 2017 – 2018 г. (%) EBIT 2017 (хил. лв.) Изменение 2016 – 2017 г. (%) EBIT 2016 (хил. лв.) ТБД Товарни превози 2725 -2% 2794 5% 2659 ПИМК Рейл 1881 657% -338 -18% -287 Ди Би Карго България 441 137% -1194 -142% 2841 Рейл Карго Кериър – България 359 132% 155 36% 114 Порт Рейл 61 -80% 303 -47% 570 Булмаркет Рейл Карго -318 42% -545 -122% 2472 БДЖ Товарни Превози -552 90% -5388 -1303% 448 Българска железопътна компания -4821 -5198% -91 -111% 862 Източник : ICAP database съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 17