Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking ТОП 30 компании по оборот за 2018 г. в сектор „Сухопътен товарен транспорт“ Компания Оборот 2018 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2017 г. (хил. лв.) Промяна (%) Оборот 2016 г. (хил. лв.) ПИМК ООД 277 745 14,63% 242 304 -3,42% 250 879 Петко Ангелов БГ ЕООД 131 539 8,37% 121 376 3,70% 117 040 Дискордиа АД 124 628 40,44% 88 738 43,78% 61 718 АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД 70 094 10,43% 63 471 16,02% 54 708 Ян де Райк Логистикс България ЕООД 58 107 -1,13% 58 769 2,25% 57 476 Батон Транспорт България ЕООД 55 046 36,27% 40 396 29,45% 31 206 Глобал Биомет ЕООД 53 120 1,93% 52 115 -6,10% 55 503 Дриймс Транс ЕООД 46 643 13,73% 41 013 7,84% 38 031 КНС – Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД 44 754 -2,63% 45 962 -0,10% 46 006 БГ Е ЕООД 38 152 -0,79% 38 457 6,33% 36 168 Виттвер България ООД 35 217 19,51% 29 468 9,07% 27 017 ЕТ Магдак – Радостин Митев 34 458 -17,45% 41 742 87,07% 22 313 Трайков Транс ООД 33 872 9,71% 30 875 18,06% 26 153 Ренус България ООД 31 614 6,34% 29 730 1,69% 29 237 Юроспийд ООД 31 276 11,90% 27 949 -13,30% 32 235 Хагер Транспорт България ООД 31 070 -3,27% 32 121 6,18% 30 252 Кар Транспортер ЕООД 30 392 9,76% 27 690 16,27% 23 816 Кангару – Транс ЕООД 30 051 66,78% 18 018 80,83% 9964 Хьодлмайер Лоджистикс България ЕООД 29 662 1,35% 29 266 32,34% 22 115 Прима 91 ЕООД 27 005 45,15% 18 605 63,24% 11 397 Стройкомплект ЕООД 24 775 24,10% 19 964 -7,11% 21 492 Транспрес ООД 24 442 17,36% 20 827 19,03% 17 498 Транспортес Гарсе ЕООД 24 142 -0,72% 24 316 -15,65% 28 826 Европа Транс ЕООД 23 472 54,31% 15 211 -2,14% 15 544 Ани 93 – Г. Петков 06 ЕООД 22 672 8,18% 20 958 14,56% 18 295 Монолит Транспорт ООД 22 533 5,11% 21 438 39,83% 15 332 РЛГ-България ООД 22 169 3,25% 21 471 9,73% 19 567 Даг Транс Интернешънъл ООД 21 104 39,43% 15 136 43,48% 10 549 Хартл Кариер ЕООД 20 960 22,14% 17 161 66,58% 10 302 Екофрут ООД 20 821 14,17% 18 237 1,28% 18 007 Сред ТОП 5 на компаниите в сектора са ПИМК ООД, Петко Ангелов БГ ЕООД, Дискордиа АД, Аит Интернешънъл Транспорт ЕООД и Ян де Райк Логистикс България ЕООД, като всички те имат дългогодишна история на пазара. Въз основа на калкулираните финансови показатели като най-рентабилна компания сред пазарните лидери се оценява Петко Ангелов БГ ЕООД: водеща компания по отношение на генерирани печалби, ефикасно управление на разходите, висока възвръщаемост от инвестираните средства и висока оперативна ефективност, бърза обращаемост на паричните потоци. 14 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации Компания Петко Ангелов АИТ Интернешънъл Ян де Райк Логистикс ПИМК ООД Дискордиа АД БГ ЕООД Транспорт ЕООД България ЕООД Възраст (години) 19 13 23 13 12 Седалище Пловдив Браниполе София Пловдив Севлиево Пазарен дял (2018 г.) 3,2% 1,5% 1,4% 0,8% 0,7% Средна численост на персонала (2018 г.) 1708 871 779 492 335 Оперативен марж на печалбата 1,40% 8,47% 7,36% 6,74% 3,56% Възвръщаемост от активите 0,79% 7,80% 11,54% 7,82% 7,28% Възвръщаемост от собствения капитал 2,23% 18,42% 42,84% 14,72% 10,39% Оперативен цикъл (дни) 85 29 54 61 0 Цикъл на обращаемост на паричните 0 5 54 25 -28 средства (дни) Задлъжнялост (дълг/общо активи) 0,65 0,58 0,73 0,47 0,30 Бърза ликвидност 0,78 0,81 0,63 1,27 2,07 Източник: ИКАП База данни ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ През 2018 г. железопътната инфраструктура e предоставена за ползване от всички железопътни предприятия. При сравнението на натуралните измерители на влаковата работа за 2018 г. спрямо 2017 г. се отчита намаление във влак километрите (влак/км) със 795 415, или с 2,66%, а в бруто тонкилометрите (тон/км) – с 418 592 хил., или с 3,15%. По видове превози изменението на превозната работа е следното: ❖ пътнически превози – спад с 2,65% във влак/км и с 4,33% в бруто тон/км; ❖ товарни превози – спад с 1,51% във влак/км и с 2,39% в бруто тон/км; ❖ изолирани локомотиви – спад с 11,96% във влак/км и с 12,59% в бруто тон/км. Извършени превози от жп превозвачите за периода 2017 – 2018 г. Жп превозвачи 2018 г. 2017 г. Влак/км Бруто тон/км (хил.) Влак/км. Бруто тон/км (хил.) Изменение 2017/2018 г. (%) Влак/км Бруто тон/км БДЖ ТП ЕООД 4 081 673 4 108 350 3 198 843 3 693 682 4,16% 11,23% БЖК АД 1 593 544 1 953 320 1 983 829 2 601 563 -19,67% -24,92% ТБД Товарни превози ЕАД 630 204 588 422 678 032 671 602 -7,05% -12,39% Булмаркет Рейл Карго ЕООД 614 584 673 864 652 880 694 229 -5,87% -2,93% Ди Би Карго България ЕООД 493 895 566 732 576 336 611 936 -14,30% -7,39% Рейл Карго Кериър – България 357 984 392 897 291 133 336 326 22,96% 16,82% ПИМК Рейл ЕАД 103 965 94 298 30 867 22 948 236,82% 310,92% Порт Рейл ООД 47 738 7 323 61 470 8 274 -22,34% -11,49% Други 21 189 501 4 501 230 22 435 113 4 664 468 -5,55% -3,50% Общо 29 113 088 12 886 436 29 908 503 13 305 028 -2,66% -3,15% Източник: НКЖИ съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 15

Copied successfully!