Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Transport •

Transport • Warehousing • Ranking Превозени товари във въздушния транспорт (тона, 2014 – 2018 г.) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 5000 0 0 23 101 31 720 33 039 34 837 29 923 2014 2015 2016 2017 2018 Източник: НСИ Започналият през 2016 г. спад в обема на превозените товари чрез речен транспорт продължава и през 2018 г. Обемът на превозените товари достига 3,5 млн. тона, или с 4% по-малко в сравнение с предходната година. Превозени товари в речния транспорт (хил. тона, 2014 – 2018 г.) 5000 4000 3000 4529 4568 3993 3705 3547 2000 1000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Източник: НСИ След ръст от 6% през 2016 г. при обработените товари от морския транспорт, през 2017 г. се наблюдава нов ръст от 8%. Обемът им достига 31 млн. тона. През 2018 г. обаче се отчита намаление с 10%. Превозени товари в морския транспорт (хил. тона, 2014–2018 г.) 31000 30 953 30000 29000 28 685 28000 27000 27 235 27 166 27 868 26000 25000 2014 2015 2016 2017 2018 Източник: НСИ 10 the best business models in transport and logistics съдържание

Транспорт • Складиране • Класации АВТОМОБИЛЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ По данни на ИКАП България през 2018 г. почти всички дружества в сектора се класифицират като микропредприятия и реализират около една трета от общия оборот със сходен дял от сумарните активи. Въпреки че малките предприятия в отрасъла наброяват едва около 7%, на тях се падат над 40% от общите активи и оборот. Брой компании, 2018 г. Активиил. лв), 2018 г. Оборот (хил. лв), 2018 г. 1140 68 5 924 014 529 607 1 470 854 657 126 2 083 784 3 029 613 14 649 2 333 899 3 590 792 Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия Микропредприятия Средни предприятия Малкипредприятия Големи предприятия Микропредприятия Средни предприятия Малки предприятия Големи предприятия Въпреки че общият оборот в сектора нараства с относително висок темп, през изследвания период е измерен спад в общите печалби заради сериозен ръст и в оперативните разходи. Все пак като положително явление от гледна точка на финансовите резултати може да бъде определена понижената тежест на лихвените и данъчните плащания. 10000 7219 6669 7904 7372 8748 8244 Оборот Оперативни разходи 5000 5000 600 600 400 400 0 0 2016 2017 2018 Оперативна печалба Нетна печалба 200 200 0 0 2016 2017 2018 съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 11