Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Vehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

ДОПЪЛНЕНИЕ

ДОПЪЛНЕНИЕ Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил Свет ло зе лен фор му ляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, фор мат А4, два листа, едностранен печат 53

54