Изданията на Българска Транспортна Преса

Все по-близо до вас във време, когато всичко е на дистанция!

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Нови броеве

ЛОГИСТИКА 8 / 2020
КАМИОНИ 8 / 2020
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 5 / 2020

ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИКА 8 / 2020
ЛОГИСТИКА 7 / 2020
ЛОГИСТИКА 6 / 2020
ЛОГИСТИКА 5 / 2020
ЛОГИСТИКА 4 / 2020
ЛОГИСТИКА 3 / 2020
ЛОГИСТИКА 2 / 2020
ЛОГИСТИКА 1 / 2020

КАМИОНИ

КАМИОНИ 8 / 2020
КАМИОНИ 7 / 2020
КАМИОНИ 6 / 2020
КАМИОНИ 5 / 2020
КАМИОНИ 4 / 2020
КАМИОНИ 3 / 2020
КАМИОНИ 2 / 2020
КАМИОНИ 1 / 2020

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 5 / 2020
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 4 / 2020
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2020
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 2 / 2020
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 1 / 2020

Специални

Автомобили за работа 2020
Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката
Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020
CEMT ръководство

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 weeks ago

ЛОГИСТИКА 8 / 2020

  • Text
  • Logistics
  • Freight
  • Distribution
  • Transport
  • Chain
  • Forwarding
  • Warehousing
Четете в броя: * Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в интервю за сп. Логистика. * Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги на Юнимастърс. * Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) с нова корпоративна идентичност. * и още...

10 НОВО В BG

10 НОВО В BG Eurapid става зелен DHL Freight, един от водещите доставчици на сухопътен транспорт и митнически услуги в Европа, разширява покритието на Eurapid и добавя нови характеристики на своя премиум LTL продукт. Сега услугата покрива 95 процента от всички бизнес адреси в 25 европейски страни. Освен подобрената услуга вземане в същия ден и доставка до 12 ч. сега вече има и допълнителна възможност за доставка до 10 ч. за определени зони. Освен това всички услуги, заявени чрез Eurapid, са напълно климатично неутрални. „С продължаващия растеж на световната търговия има нарастваща нужда от екологично чисти решения. Да бъдем пред конкурентите си, опазвайки околната среда и действайки устойчиво, е от изключителна важност за цялата верига от доставки. DHL Freight Eurapid осигурява на нашите клиенти модерна премиум LTL услуга за сухопътни пратки“, коментира Уве Бринкс, CEO DHL Freight. „Новите функции обаче са още едно доказателство за ангажираността ни да предложим възможно найвисокото ниво на качество, бързина и надеждност на нашите услуги, докато подобряваме екологичната въглеродна следа“, допълва мениджърът. Услугата на DHL Freight Eurapid е изградена върху гръбнака на мрежата на Freight EuroConnect. Оперирайки с повече от 2000 международни линии дневно в цяла Европа, мрежата осигурява безпроблемно, рентабилно обслужване от врата до врата. Чрез обновяването на Eurapid, DHL Freight може да предложи на своите клиенти напълно климатично неутрални пратки. Зелената опция е автоматично включена в услугата без допълнителни разходи. Количеството на емисиите на CO2 по време на транспортирането на пратката, включително емисиите по веригата на енергийните доставки, се изчислява с проверен процес на измерване. С тази иновативна инициатива DHL Freight цели да допринесе за сертифицирана климатична неутрализация наред с Клиентската верига за доставки. Повече превози по суша По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 8,4%, докато извършената работа отбелязва спад с 1,3%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Ръстът основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт. През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт се увеличават съответно с 6,1 и 0,2%. Превозените товари от сухопътния транспорт са 25 126,7 хил. т, или с 6,4% повече спрямо второто тримесечие на 2019 г., което основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт. Превозените товари от речния и морския транспорт, които през второто тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, намаляват с 3,1%. „Три морета“ за по-голяма свързаност по линията Север-Юг Българската банка за развитие влиза в Инвестиционния фонд към Инициативата „Три морета“. Инициативата е проект на държавни глави на 12 държави – членки на ЕС: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. Тя се развива като прагматична платформа за регионално партньорство с основен фокус сътрудничеството в търговско-икономическата област, задълбочаване на интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност между тях по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии. Оценката е, че за Инициативата „Три морета“ са необходими инвестиции в областта за транспортната инфраструктура до 2030 г. 290 млрд. евро, за енергетиката – 87 млрд. и за дигитална инфраструктура – 30 млрд. евро. 10 8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

Ангажираност с транзитно време тегло/единица пратка Общо тегло/транспортна единица до 1000 кг